LA MILLOR BASE

PER A UN JARDÍ PERFECTE

lA FORMA TRADICIONAL

SEMBRA

Pasos:
  • Eliminem les males herbes
  • Preparem un llit de substrat universal
  • Sembrem amb llavor de gespa
  • El cobrim amb enceball ric en elements nutritius
  • Reguem abundantment

Treballs Recents

Clica les imatges
La forma ràpida per tindre

una gespa perfecta

ROTLLOS DE GESPA

Pasos:
  • Fem un estudi de les dimensions de l'espai
  • Preparem el terreny
  • Instal·lem els rotllos de gespa orgànica
  • Passem el corró per facilitar l'arrelament
  • Reguem abundantment

Treballs Recents

Clica les imatges

Vols instal·lar gespa orgànica?

contacte

@lagespa.garden