EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS DEL TEU JARDÍ

T'OFERIM ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

PER DETERMINAR QUINS SERVEIS NECESSITES

ELS NOSTRES SERVEIS

PLANTES I PARTERRES

GESPA

PODES

NETEGES

INSTAL·LACIONS

PLANTES I PARTERRES

SUBSTITUCIÓ DE PLANTES

Canviem les plantes malmeses, que ja no es poden salvar, per plantes noves.
També canviem les plantes de temporada tenint en compte l'època de l'any.

PLANTA NOVA

Plantem plantes noves al teu jardí d'acord amb els teus gustos.
Demana les plantes que més t'agradin.

TUTORS

Lliguem les plantes per evitar deformacions i per respectar els límits dels parterres sense haver de podar.

RASCLET

Netegem cada racó dels parterres per deixar-los nets i perfectes.

PARTERRES

Reomplim els parterres amb terra, escorça, grava o pedra blanca alhora que comprovem si fan falta reparacions en les bordures.

JARDINERES

Reomplim les jardineres amb terra nova.

Amb el pas del temps la terra de les jardineres es va compactant.

És el moment de reomplir-les.

La planta es beneficia dels nutrients de la terra nova.

Tipus de jardineres

FERTILITZANT

Reomplim les jardineres amb terra nova.

Amb el pas del temps la terra de les jardineres es va compactant.

És el moment de reomplir-les.

La planta es beneficia dels nutrients de la terra nova.

TRACTAMENT  FITOSANITARI

Tractem tant els fongs com les plagues de la planta.

Procurem utilitzar tractaments ecològics poc agressius en vers la planta.

REGAR

Reguem parterres, plantes i jardineres en cas de no tindre instal·lat un reg automàtic.

Treballs Recents

Clica les imatges

GESPA NATURAL

HERBICIDA

Apliquem herbicida selectiu per eliminar les plantes de fulla ampla de la gespa del jardí.

En dues setmanes ja no tindràs males herbes.

PINASSA

És recomanable anar escombrant la pinassa de la gespa per evitar que es facin clapes rosses al jardí.

La pinassa en grans quantitats pot arribar a cremar la gespa.

DESBROSSAR

Desbrossem tant les zones més silvestres del jardí com els voltants de les zones de gespa on no es pot accedir amb les fulles de la segadora.

ESCARIFICAR

Escarificar la gespa del jardí serveix per extreure trebols, plantes de fulla ampla i altres males herbes que no deixen créixer l'herba bona.

També serveix per arrencar la gespa seca i potència el creixement de nous brots.

SEGAR

Seguem la gespa per donar una aparença vibrant i pulcra al jardí.

Es pot segar en diferents mides depenent del tipus i concentració de la gespa.

FERTILITZANT

Fertilitzem la gespa per aportar vitamines i ajudar-la a créixer, sobretot en els moments en els quals es comencen a fer rossos al jardí o la gespa és nova i necessita una mica d'ajuda.

més informació sobre gespa natural

Treballs Recents

Clica les imatges

PODES: QUAN, COM I PERQUÈ

TARDOR/HIVERN

És l'època de repòs vegetatiu de la planta, si és de fulla caduca, és recomanable podar un cop han caigut totes les fulles.

PRIMAVERA/ESTIU

Aquesta poda té l'efecte contrari que la hivernal, inhibeix el creixement de l'arbre i ajuda al desenvolupament de les branques de fruit.

PODA DE FORMA

Les formes naturals més comunes són l'oval, piramidal i la pendular.

Es poden realitzar podes ornamentals en finalitzar l'hivern, són més efectives quan l'arbre és jove.

VEGETACIÓ SOBRANT

Es tracta d'eliminar les branques mortes o malaltes i les que estiguin massa juntes, també les branques que creixin en una direcció no desitjada.

Treballs Recents

Clica les imatges

NETEGES

ASPIRADOR/BUFADOR

Passem el bufador o l'aspirador pels parterres i els racons per treure les fulles, la pols i la pinassa de totes les superfícies del jardí.

RASPALL

Passem el raspall motoritzat per netejar i estilitzar la gespa artificial.

Es recomana fer-ho un cop l'any després de l'hivern.

Gespa artificial

FONTS/ESTANYS

Netegem les caigudes d'aigua o estancs.

Primer buidem l'estany, netegem les pedres i els murs així com el fons de la bassa.

Després mantenim l'aigua neta amb productes biològics.

Fonts i Estanys

Treballs Recents

Clica les imatges

INSTAL·LACIONS

TARIMES

Netegem o reparem la tarima del teu jardí perquè es mantingui brillant i polida.

Treballs amb fusta

EMPEDRATS

Reparem els empedrats del teu jardí amb lloses noves.

Les anivellem per mantenir-les rectes

Per acabar les falquem per eliminar el joc que es produeix en trepitjar-les.

REG AUTOMÀTIC

Programem el reg automàtic per adaptar-lo a la temperatura i les condicions del clima en cada estació de l'any.

reg automàtic

Treballs Recents

Clica les imatges

Vols un manteniment?

contacte

@lagespa.garden