L' ACABAT PERFECTE PER A UN JARDÍ PERFECTE

DELIMITADORS

BIGUES DE FUSTA
BORDURES
TANCA DE FUSTA
PEDRES

RECOBRIMENTS

TERRA
ESCORÇA DE PI
PEDRA BLANCA
PEDRA VOLCÀNICA
GRAVA

Exemples de Parterres

Vols instal·lar un parterre?

contacte

@lagespa.garden